سوجوک

سوجوک چیست ؟

سیستم سوجوک (sujok) یکی از شاخه های طب های کل نگر است که در این روش درمانی ، درمان از طریق میکرو سیستم ها انجام می شود .

بدین ترتیب در سوجوک (sujok) بدن بزرگ دستکاری نمی شود و هیچ دارویی وارد بدن نمی گردد . بنابراین سوجوک (sujok) می تواند بهترین روش برای کمک به درمان همه بیماری ها باشد.

سوجوک تراپی (sujok)  اولین بار در سال 1987 توسط آقای پارك جي وو در كره جنوبي كشف شد.

سوجوک (sujok) ترجمه تحت اللفظی کلمه کره ای سو (SU) یعنی یک دست و جوک (JOK) یعنی یک پا می باشد .

شکل دست ها و پاها شبیه بدن انسان است حتی شست دست که انطباق گردن است دو بند دارد، اگر به دست خود نگاه کنید این شباهت را کشف خواهید کرد.

اموزش سوجوک

کاربرد سوجوک 

سوجوك (sujok) را مي توان برای درمان تمامي اعضا بدن، مفاصل و به عبارتي برای هر سانتي متر مربع از بدن به كار گرفت. اين كار هیچ محدوديتي ندارد.

بسیاری از بیماری های مزمني كه درمان آنها با روش های شناخته شده دشوار و یا غیر ممکن است نیز موثر می باشد.

تا به حال در تاريخ بشريت هيچ روش درماني يا پزشكي وجود نداشته كه تا به اين حد ساده، عملي و گستره كاربرد آن تا به اين اندازه وسيع باشد.

دامنه وسعت و عملکرد سوجوک در تشخیص، درمان، پیشگیری، بهبود و افزایش کارایی اعضاء بدن درتمام بیماریها با ایجاد و حفظ تعادل فیزیکی و متافیزیکی فرا گیرمی باشد.

Summary
سوجوک چیست
Article Name
سوجوک چیست
Description
سیستم سوجوک (sujok) یکی از شاخه های طب های کل نگر است که در این روش درمانی ، درمان از طریق میکرو سیستم ها انجام می شود .بدین ترتیب در سوجوک (sujok) بدن بزرگ دستکاری نمی شود و هیچ دارویی وارد بدن نمی گردد . بنابراین سوجوک (sujok) می تواند بهترین روش برای کمک به درمان همه بیماری ها باشد.سوجوک تراپی (sujok)  اولین بار در سال 1987 توسط آقای پارك جي وو در كره جنوبي كشف شد.سوجوک (sujok) ترجمه تحت اللفظی کلمه کره ای سو (SU) یعنی یک دست و جوک (JOK) یعنی یک پا می باشد .
Author