پرانیک هیلینگ از شاخه های طب های کل نگر است .این دوره آموزشی در 3 ترم مقدماتی، پیشرفته و روان درمانی برگزارمی شود . در این دوره ها با هاله ، چاکرا و بدن های انرژیک آشنا می شوی. خصوصیات هر یک از چاکراها ، نحوه فعال کردن و باز کردن هر چاکرا، نحوه پاکسازی هاله و چاکراها، آموزش مراقبه و مدیتیشن، نحوه ارتباط با روح حامی، مراقبه ارتباط با راهنمای درون ، نحوه درمان بیماری ها ، آشنایی با سپر چاکراها، کندالینی، فعال کردن چشم سوم و غیره ارائه می گردد .