به تالار گفتگوی سفر زندگی خوش آمدید . در این انجمن درباره تمام موضوعاتی که در مسیر زندگی درگیرمان می کند گفتگو می کنیم .