انرژی درمانی – پرانیک هیلینگ چیست ؟

انرژی درمانی

پرانیک هیلینگ یا انرژی درمانی چیست ؟ آیا این روش درمانی موثر است ؟

پرانیک هیلینگ یا انرژی درمانی یک تکنیک درمانگری به کمک « پرانا » و « انرژی شفای الهی » است . « پرانا » انرژی حیاتی است که پیرامون ما را فرا گرفته است . پرانا در این روش ابزار و کانالی است برای انرژی الهی .

بنیانگذار این تکنیک مَستِر « چوآ کوک سوئی » (CHOA KOK SUI) می باشد . این تکنیک در ابتدا در بین مردم عادی رواج نداشته است و فقط عده معدودی از این تکنیک باخبر بودند و از آن استفاده می کردند . تا اینکه بالاخره این تکنیک اخیراً به صورت سینه به سینه ( از فردی به فرد دیگر) در بین مردم عادی رواج یافته است .

روش انتقال انرژی در این تکنیک به کمک دستها می باشد و به محض نیت هیلر (درمانگر) این انرژی از طریق دستها جریان پیدا می کند .

در این روش هیلر (درمانگر) می تواند روی کلیه بیماریها تأثیر گذاشته و آنها را درمان کند. هیلر با رعایت این اصول و تکنیکهای دقیق پرانیک هم در بعد بیماریهای جسمی و هم در بعد بیماریهای روحی و روانی می تواند موثر باشد .

پرانیک جایگزین درمان پزشکی نیست ولی می تواند مکمل خوبی برای درمان بیماریها در کنار درمان پزشکی باشد .

در روش پرانیک قبل از انتقال انرژی ، هیلر بدن بیمار را پاکسازی می کند . به این ترتیب که نقاطی را که با کمبود انرژی یا تراکم انرژی مواجه هستند شناسائی کرده و ابتدا انرژی های آلوده و یا متراکم را از روی هاله بدن بیمار برداشته (پاکسازی ) و بعد انرژی را انتقال می دهد .

در پرانیک هیلینگ پاکسازی بدن بیشتر از انرژی دادن اهمیت دارد . در انرژی درمانی توانایی انتقال انرژی هم از راه نزدیک و هم از راه دور وجود دارد . همچنین شما می توانید بر روی بدن خود و بدن دیگران کار کنید .

این تکنیک تا پایان عمر در درون بدن هیلر وجود دارد و هیچگاه از بین نمی رود ولی هر چه بیشتر هیلر از این تکنیک استفاده کند تبحر بالاتری پیدا کرده و تأثیرگذاری بیشتری دارد .

از برکات عمده ای که پرانیک هیلینگ برای شما به ارمغان می آورد : ایجاد آرامش ، سلامتی جسم و روح ، نزدیکی به خدا ، خودشناسی و خداشناسی و اعتماد به نفس می باشد .

Summary
انرژی درمانی چیست ؟
Article Name
انرژی درمانی چیست ؟
Description
پرانیک هیلینگ یا انرژی درمانی یک تکنیک درمانگری به کمک « پرانا » و « انرژی شفای الهی » است . « پرانا » انرژی حیاتی است که پیرامون ما را فرا گرفته است . پرانا در این روش ابزار و کانالی است برای انرژی الهی .
Author