رویای ما داشتن سیاره ای در صلح و صفاست . همه غرق در شادی و خوشبختی . بدون خشونت ، بدون کشتن حتی موجودی بی دفاع . بدون ظلم و فقر . دنیایی صورتی ، آبی ، زرد و ارغوانی . داشتن چنین رویایی دور از واقعیت نیست ولی اونچه این رویا رو به واقعیت تبدیل می کنه آگاهی هر کدوم از ماست .

با افزایش سطح آگاهی خودمون این رویا رو میسازیم .

معنا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

error: Content is protected !!