دوره های آموزشی آنلاین روش بسیار مناسبی برای رشد آگاهی ست . در معنا دوره هایی کاربردی و کاملا عملی ارائه می شود.
پرانیک هیلینگ یا انرژی درمانی، سوجوک یا بازتاب درمانی،رفلکسولوژی، کریستال درمانی، rpl، برنامه ریزی مجدد برای زندگی،شناخت سایه و نیمه تاریک وجود، فنگ شویی .