درکشور ما اطلاعات درستی در مورد گیاهخواری و رژیم گیاه خواری وجود ندارد. در این مشاوره کلیه راه و روش های گیاهخواری ، موانع و مشکلات آن عنوان شده و منایع پروتئین های گیاهی ، ویتامین های مورد نیاز، فیبر، محصولات سویا، شیر سویا، پنیر سویا در اختیارتان قرار میگیرد . همچنین رژیم گیاهخواری مناسب برای بیماری های مختلف نیز ارائه می گردد .