سنگ ها و کریستال ها تاثیرات زیادی بر زندگی ما انسانها دارند . از سنگ ها و کریستال ها می توان برای درمان کمک گرفت . در این دوره می آموزی چطور بوسیله سنگ ها و کریستال ها بیماری های مختلف را درمان کنی . نحوه پاکسازی سنگ ها و کریستال ها و همچنین شارژ و تقدیس آنها . برنامه ریزی کریستال ها و سنگ ها . آشنایی با خصوصیات سنگ ها و کریستال های مختلف مثل کریستال کوارتز،رزکوارتز،عقیق،چشم ببر،فیروزه،یشم،زمرد،عقیق قرمز، اونیکس، اوناکیت، جاسپر، گارنت، حدید، الماس، زبرجد،آمیتیست و غیره .