نوشته‌ها

فنگ شویی چیست؟

فنگ شویی ؟ اصلا چرا باید از فنگشویی استفاده کنیم ؟

فنگ شویی چیست

فنگ شویی چیست ؟

فنگ شویی یه معنای باد و آب می باشد . و به معنای درک ارتباط میان انسان و طبیعت است بطوریکه به ما کمک می کند با محیط اطراف خود یکی شده و با آن هماهنگ شویم .
در دوران قدیم فنگ شویی به معنای قانون آسمان و زمین شناخته شده است و برخلاف تصور، فنگ شویی فلسفه چینی و برگرفته از فرهنگ چین نیست بلکه توسط مردمان چین گسترش یافته و بکار گرفته شد .

فنگ شویی نوعی نظم است و کسانی که قوانین ان را در زندگی بکار گرفته اند تاثیر ان را بر سلامت ،ثروت و روابط خود مشاهده کرده اند .

با اتکا به اصول فنگشویی براحتی می توانید انرژی های منفی را از خانه بیرون کرده و جریان های سیال و مثبت را وارد خانه کنید و اجازه دهید چی یا انرژی مثبت وارد خانه شده و برایتان شادی ، آرامش ،موفقیت و ثروت به ارمغان اورد .

فنگ شویی توصیه نمی کند مو به مو قوانین آن را اجرا کنید . این اصول را در اتاق هایی که نیاز به اصلاح دارند بکار ببرید .

بکار گیری فنگ شویی به معنی اضافه کردن وسایل ساخت چین و یا فرهنگ مردم چین به لوازم منزل نیست و از روش های مختلفی می توانید تعادل را به محیط باز گردانید .
در اولین قدم هر وسیله شکسته و خراب را دور بیندازید .  از بی نظمی پرهیز کنید .  هدایا و وسایلی که نمی خواهید و یا از آنها خوشتان نمی اید از خانه خارج کنید .

هدف عمده فنگشویی به سازی زندگی ، هماهنگ ساختن زندگی خانوادگی و کسب ثروت ، آرامش ، موفقیت در کار و پیشه است .