نوشته‌ها

فنگ شویی چیست؟

فنگ شویی یه معنای باد و آب می باشد . و به معنای درک ارتباط میان انسان و طبیعت است بطوریکه به ما کمک می کند با محیط اطراف خود یکی شده و با آن هماهنگ شویم .
در دوران قدیم فنگ شویی به معنای قانون آسمان و زمین شناخته شده است و برخلاف تصور، فنگ شویی فلسفه چینی و برگرفته از فرهنگ چین نیست بلکه توسط مردمان چین گسترش یافته و بکار گرفته شد .فنگ شویی نوعی نظم است و کسانی که قوانین ان را در زندگی بکار گرفته اند تاثیر ان را بر سلامت ،ثروت و روابط خود مشاهده کرده اند .با اتکا به اصول فنگشویی براحتی می توانید انرژی های منفی را از خانه بیرون کرده و جریان های سیال و مثبت را وارد خانه کنید و اجازه دهید چی یا انرژی مثبت وارد خانه شده و برایتان شادی ، آرامش ،موفقیت و ثروت به ارمغان اورد .